Blog / Arşiv

Arşivde Ara

Tanıtım broşürümüzü ister misiniz?

Aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi yazarak kataloğumuzu e-posta adresinize gönderebilirsiniz.

Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyük şehirlerde büyük şehir belediyelerine, büyük ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler.

Kanunda belirlenen yardım ve desteklerden faydalanabilmesinin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

Riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak veyahut bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği sağlanacaktır.

Kanun Kapsamında Hangi Bankalardan Kredi Alınabilir Ve Ne Kadar, Kaç Yıl Vadeli Kredi Kullanılabilir?

Kanun 16.05.2012 tarihinde kabul edilmiş ve 30.05.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Risk tespit raporunun ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğinden sonra verilen 60 günlük süre içerisinde kat malikleri kurulu toplanır

Riski alan; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, ilgili kurumlarca belirlenmiş alanlardır.

Riskli alan kapsamına; Zemin yapısı sebebi ile can ve mal kaybına yol açma risk taşıyan ve üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar girmektedir.

Riskli yapı tespitine ilişkin raporun bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde tespiti yapan İdare veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite konu yapanın bulunduğu ildeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğe, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İş Müdürlüğü’ne gönderilmelidir.

6306 SAYILI Afet Risk Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Riskli Yapı ve Riskli Alanlarda bulunan yapılarda mağduriyetleri gidermek için, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenler veya bu yapılarda iş yeri bulunanlara geçici konut veya iş yeri tahsis ya da kira yardımı yapılacağını düzenler.