Nedir / Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Binalarınızı 6306 sayılı kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) çerçevesinde yenileyebileceğimizi, yasa ile tarafınıza sağlanan tüm olanaklardan yararlanabileceğinizi biliyor musunuz?

6306 SAYILI Afet Risk Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, (Kentsel Dönüşüm Kanunu) Riskli Yapı ve Riskli Alanlarda bulunan yapılarda mağduriyetleri gidermek için, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenler veya bu yapılarda iş yeri bulunanlara geçici konut veya iş yeri tahsis ya da kira yardımı yapılacağını düzenlemek amacı ile oluşturulmuştur.

Bu yasa, 01.01.2015 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkardığı kira kılavuzu ile değişmiştir.

2014 yılı sonuna kadar ikamet şartı aranmayan maliklerden kira yardımı yeni düzenleme ile tek konut olarak sınırlandırılıp ikamet şartı getirilmiştir.

Yasanın çıktığı 2012 yılından 2014 yılı sonuna kadar ikamet etmediği halde, başvuranlar kira bedellerini aldılar. 2015 yılında ikamet etmeyip başvuru yapanlar kira yardımı alamadılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye genelinde kira yardımlarını belirledi. 2013 yılında 630 lira, 2014 yılında 680 lira olan kira yardımı 2015’te 735 TL’ye yükseldi. 18 ay boyunca alınabilen kira yardımının 5 aylık bölümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan taşınma esnasında oluşabilecek maliyetler için peşin olarak tahsis edilebiliyor. Maliklere 2015 yılında kira yardımı olarak 735 TL, kiracılara bir defaya mahsus olmak üzere 1470 TL. , sınırlı hak sahiplerine de 5 aylık kira bedeli defaten 3.675 TL. ödenmektedir.

Yeni değişiklikle Mülk sahipleri ikamet ettikleri taktirde  18 ay boyunca kira yardımı alabilmektedirler. Kira yardımı ödeme, riskli binada ikamet şartı aranmakta olup, malik kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu şartı sağlayanlara ödeme şeklinde yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı hakkında daha fazla bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz...