Blog / Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olarak İşyeri İşletenler Kira Yardımı İçin Hangi Evraklarla Nereye Başvuracaklar?

Arşivde Ara

Tanıtım broşürümüzü ister misiniz?

Aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi yazarak kataloğumuzu e-posta adresinize gönderebilirsiniz.

Riskli binada kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlerin kira yardımı alabilmek için hangi evraklarla ve nereye başvuru yapmaları gerekir?
  • 25 Şubat 2016, Perşembe

Riskli binada kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenler;

  • Başvuru dilekçesi (ıslak imzalı)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (firmaya temsile yetkili kişilerin),
  • İmza sirküleri (firmaya temsile yetkili kişilerin)
  • Riskli yapı tespit raporu (onaylı),
  • Gerçek veya tüzel kişiye ait Ziraat Bankası IBAN numarası,
  • Riskli yapı adres bilgileri ile uyumlu, firma sahibi üzerine kayıtlı son 3 aya ait su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalardan biri veya son 3 aya kadar bağlı olduğu oda sicil kaydı,
  • Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibine ait vergi levhası veya kapatıldığına dair Meslek Odasından alınacak yazı,
  • İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulabilir.