Blog / Arşiv

Arşivde Ara

Tanıtım broşürümüzü ister misiniz?

Aşağıdaki kutuya e-posta adresinizi yazarak kataloğumuzu e-posta adresinize gönderebilirsiniz.

Yüzde 92’si deprem kuşağında bulunan Türkiye’de bugün yaklaşık 19 milyon civarında yapı bulunmaktadır. Bu yapı stokunun yaklaşık %50’si ruhsatsız ve iskansız, %60’ı ise 20 yaşın üzerindeki sağlıksız ve yaşam riski olan binalardan oluşmaktadır.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yeni değişiklikle ve mevzuat

Kentsel Dönüşüme giren ve anlaşma ile tahliye edilen binalarda 18 aya kadar kira yardımı yapılır.

Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bina tespiti yaptırılır ve herhangi bir çoğunluk aranmaz.

30.05.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” afet riski altındaki alanlar ile...

Müstakil binası olan vatandaşlar, mevcut binalarının Risk Analiz Raporlarını yaptırarak, çıkan rapor sonucunda eğer bina riskli ise, Risk Analiz Raporunu Bakanlığa onaylatarak ve tapuya işleterek Kentsel Dönüşüm kapsamında binalarını yenileyebilirler.

Kentsel Dönüşüm için Agra Dönüşüm'le çalışmanın avantajları nelerdir?

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu olmamakla birlikte, konutunda güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır.

Malik, kiracı, sınırlı ayni hak sahibi, gecekondu sahipleri de artık 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 5.ci maddesine göre, 21/03/2016 tarihinden itibaren anlaşma ile yardımlardan faydalanabileceklerdir.

Riskli binada kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlerin kira yardımı alabilmek için hangi evraklarla ve nereye başvuru yapmaları gerekir?

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Konutunda güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır.

Yıkım için maliklere verilen süreler içinde riskli binayı tahliye etmeyen malik veya kiracılar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilir.

Ortak karar protokolü aslında, arsa sahiplerinin bir araya gelerek 2/3 arsa payı oranıyla binalarının hangi yol ve yöntemlerin kullanılarak dönüştürüleceğinin belirlendiği bir toplantıdır.

Moda, Kadıköy ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olup, kendine has yapılaşma şekli ile adeta nefes almakta zorlanılan bir semt haline gelmiştir.

Türkiye'nin hatta Avrupa'nın sayılı caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi, yapılaşmasını 5 kat olarak tamamlamış durumdadır.